BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie lub ukrywanie wiadomości w aplikacji wiadomości

background image

Wyświetlanie lub ukrywanie wiadomości w aplikacji

wiadomości

Można spowodować, że wiadomości z konkretnych kont poczty elektronicznej nie będą wyświetlane w aplikacji
wiadomości. Dla wiadomości tekstowych można również ustawić oddzielną ikonę, która będzie widoczna na ekranie
głównym. W zależności od używanego motywu na ekranie domyślnie może już być widoczna oddzielna ikona.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Zarządzanie skrzynką pocztową.

• Aby ukryć wiadomości pochodzące z konkretnego konta poczty elektronicznej, w sekcji Konta e-mail usuń

zaznaczenie pola wyboru obok tych kont.

• Aby pokazać wiadomości tekstowe, w sekcji Inne typy wiadomości zaznacz pole wyboru Wiadomości tekstowe.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

97