BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie wiadomości

background image

Wyszukiwanie wiadomości

W smartfonie BlackBerry można wyszukiwać wiadomości. Można także wyszukiwać wiadomości w aplikacji poczty e-mail
na komputerze lub innym skojarzonym koncie e-mail, jeśli dane konto e-mail korzysta z usługi BlackBerry Internet Service
lub programu BlackBerry Enterprise Server, które obsługują tę funkcję.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

• Aby wyszukać wiadomości w oparciu o temat, zaznacz odpowiednią wiadomość. Naciśnij klawisz

> Wyszukaj

wg > Temat.

• Aby wyszukać wiadomości w oparciu o nadawcę, zaznacz odpowiednią wiadomość. Naciśnij klawisz

> Wyszukaj

wg > Nadawca.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

96

background image

• Aby przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane, naciśnij klawisz

> Wyszukaj wg > Zaawansowane. Określ

kryteria wyszukiwania. Aby zapisać kryteria wyszukiwania, naciśnij klawisz

> Zapisz. Kliknij polecenie Wyszukaj.

• Aby wyszukać wiadomości z użyciem kryteriów z poprzedniego wyszukiwania zaawansowanego, naciśnij klawisz

> Wyszukaj wg > Zaawansowane. Naciśnij klawisz

> Ostatnie.

Uwaga: W przypadku wyszukiwania wiadomości twój smartfon będzie pomijać załączniki.

Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij klawisz

.

Informacje pokrewne

Lepsze wykorzystanie wyników wyszukiwania wiadomości,

331

Kryteria wyszukiwania wiadomości,

330