BlackBerry Torch 9810 - Karty kontaktów — informacje

background image

Karty kontaktów
Karty kontaktów — informacje

Karta kontaktów (określana również jako vCard lub plik .vcf) zawiera informacje dotyczące określonego kontaktu. Karty

kontaktów można wysyłać jako załączniki w wiadomościach e-mail, wiadomości PIN, wiadomości tekstowe lub wiadomości

programu BlackBerry Messenger. Karty kontaktów można również wysyłać z aplikacji Kontakty za pomocą technologii

Połączenia.