BlackBerry Torch 9810 - Zapisywanie karty kontaktu z wiadomości

background image

Zapisywanie karty kontaktu z wiadomości

Jeśli w wiadomości otrzymasz kartę kontaktu, możesz ją zapisać, aby dodać dane kontaktu do listy kontaktów.

1.

W wiadomości zaznacz kartę kontaktu.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż załącznik.

3.

Naciśnij klawisz

.

4.

Kliknij jeden z następujących elementów:
• Dodaj kontakt
• Zaktualizuj kontakt