BlackBerry Torch 9810 - Otwieranie łącza w pliku lub załączniku

background image

Otwieranie łącza w pliku lub załączniku

Niektóre pliki zawierają łącza do osadzonej zawartości takiej jak tabele, obrazy, przypisy, pola tekstowe i komentarze.

1.

Na ekranie pliku zaznacz łącze.

2.

Naciśnij klawisz

> Otwórz łącze lub Pobierz.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

121

background image

Aby powrócić do pliku, naciśnij klawisz

.