BlackBerry Torch 9810 - Otwieranie pliku lub załącznika

background image

Otwieranie pliku lub załącznika

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z usługi BlackBerry Internet
Service lub serwera BlackBerry Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.

1.

Na ekranie wiadomości, zaproszenia na spotkanie lub wpisu kalendarza naciśnij klawisz

.

2.

W razie potrzeby kliknij polecenie Pobierz informacje o załączniku.

3.

Kliknij polecenie Otwórz załącznik.

4.

W razie potrzeby na ekranie Załączniki kliknij wybrany załącznik.

5.

W razie potrzeby w oknie dialogowym kliknij wybraną opcję.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

120

background image

Informacje pokrewne

Nie można włączyć usługi transmisji informacji sieciowych,

139