BlackBerry Torch 9810 - Pliki i załączniki — informacje

background image

Pliki i załączniki — informacje

Możesz wyświetlać i pobierać załączniki, a następnie zapisywać je w smartfonie BlackBerry i na karcie multimedialnej. Jeśli

twoje konto e-mail korzysta z programu BlackBerry Enterprise Server obsługującego dostęp do plików znajdujących się w

sieci firmowej, możesz przeglądać takie pliki i zapisywać je w smartfonie lub bezpośrednio załączać je do wiadomości e-

mail bez potrzeby ich pobierania. Za pomocą aplikacji plików można przeglądać listę wszystkich zapisanych w smartfonie

plików. Z poziomu smartfonu możliwe są także operacje, takie jak zmiana nazwy czy przeniesienie lub usunięcie pliku

znajdującego się w sieci firmowej.
Aby dokonać zmian w pobranych załącznikach lub plikach, można użyć innych aplikacji do edycji, np. , obsługiwanych

przez smartfony BlackBerry.
Informacje pokrewne

Wyszukiwanie pliku zapisanego w smartfonie,

142

Wyszukiwanie pliku zapisanego w sieci firmowej,

142