BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie czcionki dla plików i załączników

background image

Ustawianie czcionki dla plików i załączników

1.

Na ekranie pliku lub załącznika naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Zmień ustawienia w polach dotyczących czcionek.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.