BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie właściwości pliku

background image

Wyświetlanie właściwości pliku

W urządzeniu można wyświetlić rozmiar, imię i nazwisko autora, datę publikacji oraz inne informacje na temat pliku.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Multimedia lub ikonę Pliki.

2.

Znajdź i zaznacz plik.

3.

Naciśnij klawisz

> Właściwości.

Informacje pokrewne

Ukrywanie pliku lub folderu,

144

Wyświetlanie ukrytego pliku lub folderu,

145