BlackBerry Torch 9810 - Wysyłanie pliku

background image

Wysyłanie pliku

Zanim zaczniesz: Aby wysłać plik wideo, musi on być nagrany w trybie MMS.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Multimedia lub ikonę Pliki.

2.

Znajdź i zaznacz plik.

3.

Naciśnij klawisz

> Wyślij.

4.

Zaznacz żądany typ wiadomości.

5.

Jeśli jest to konieczne, włącz technologię Połączenia i wybierz lub sparuj urządzenie.

Informacje pokrewne

Nie można dołączyć pliku do wiadomości tekstowej,

139