BlackBerry Torch 9810 - Zapisywanie pliku lub załącznika

background image

Zapisywanie pliku lub załącznika

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z usługi BlackBerry Internet
Service lub serwera BlackBerry Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.

1.

Na ekranie wiadomości, wpisu kalendarza lub na stronie internetowej wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli do wiadomości lub wpisu kalendarza dołączono tylko jeden załącznik, naciśnij klawisz

.

• Jeśli do wiadomości lub wpisu kalendarza dołączono więcej załączników, należy zaznaczyć ten, który ma zostać

pobrany. Naciśnij klawisz

.

• Jeśli pobierasz plik ze strony internetowej, naciśnij klawisz

.

2.

Kliknij polecenie Pobierz załącznik lub Pobierz plik.

3.

Kliknij folder, w którym ma zostać zapisany plik lub załącznik.

4.

Kliknij Zapisz.

Aby zatrzymać pobieranie załącznika, na ekranie wiadomości zaznacz pobierany załącznik. Naciśnij klawisz

>

Anuluj pobieranie.