BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji funkcji sprawdzania pisowni

background image

Zmiana opcji funkcji sprawdzania pisowni

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Sprawdzanie pisowni.

• Aby sprawdzić pisownię przed wysłaniem wiadomości e-mail, zaznacz pole wyboru Sprawdź pisownię przed

wysłaniem wiadomości e-mail.

• Aby ustawić rozmiar sprawdzanego słowa, kliknij cyfrę w oknie dialogowym Minimalny rozmiar sprawdzanego

słowa.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.