BlackBerry Torch 9810 - Zmiana sposobu grupowania wiadomości e-mail

background image

Zmiana sposobu grupowania wiadomości e-mail

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Styl wyświetlania > Grupuj wg tematu lub Pojedyncze wiadomości.