BlackBerry Torch 9810 - Nie można dołączyć pliku do wiadomości tekstowej

background image

Nie można dołączyć pliku do wiadomości tekstowej

Niektórzy dostawcy usług bezprzewodowych nie pozwalają dołączyć kolejnego pliku lub stworzyć pokazu slajdów, jeżeli
dodany został plik wideo.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

139

background image

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że plik ma format .vcf (vCard), .ics (iCalendar) lub jeden z formatów plików multimedialnych (np. .jpg, .gif

lub .midi).

• Sprawdź, czy plik nie jest chroniony prawami autorskimi.
• Jeśli w smartfonie BlackBerry są dostępne szablony, zredaguj wiadomość tekstową przy użyciu jednego z tych

szablonów.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

140