BlackBerry Torch 9810 - Skróty: kalendarz

background image

Skróty: kalendarz

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne. Aby skróty funkcjonowały w
widoku Dzień, naciśnij klawisz

> Opcje. Kliknij Wyświetlanie i funkcje kalendarza. Usuń zaznaczenie pola wyboru

Włącz szybkie wprowadzanie.

Planowanie terminów

Naciśnij klawisz C.

Zmiana na widok harmonogramu

Naciśnij klawisz A.

Zmiana na widok dnia

Naciśnij klawisz Z.

Zmiana na widok tygodnia

Naciśnij klawisz W.

Zmiana na widok miesiąca

Naciśnij klawisz M.

Przejście do przodu w widoku tygodnia, miesiąca lub dnia

Naciśnij klawisz

.

Przejście wstecz w widoku tygodnia, miesiąca lub dnia

Naciśnij klawisze

i

.

Przejście do bieżącej daty

Naciśnij klawisz T.

Przejście do określonej daty

Naciśnij klawisz G.