BlackBerry Torch 9810 - Skróty: mapy

background image

Skróty: mapy

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Przybliżanie mapy

Naciśnij klawisz I.

Oddalanie mapy

Naciśnij klawisz O

Przechodzenie do następnej wskazówki na trasie

Naciśnij klawisz N

Przechodzenie do poprzedniej wskazówki na trasie

Naciśnij klawisz P

Podręcznik użytkownika

Wskazówki i skróty

64