BlackBerry Torch 9810 - Skróty: telefon

background image

Skróty: telefon

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Zmiana dzwonka

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

. Naciśnij

klawisz

> Dzwonki telefonu.

Sprawdzanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 1.

Gdy smartfon BlackBerry znajduje się w etui, wyślij
połączenie przychodzące do poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności po
prawej stronie smartfonu.

Konfigurowanie szybkiego wybierania kontaktu

Na ekranie głównym lub w aplikacji Telefon naciśnij i
przytrzymaj klawisz, któremu chcesz przypisać numer
szybkiego wybierania.

Dodawanie numeru wewnętrznego do numeru telefonu

Naciśnij klawisz

i X. Wpisz numer wewnętrzny.

Wpisywanie litery w polu numerycznym

Naciśnij klawisz

i klawisz litery.

Wstawianie znaku plus (+) podczas wpisywania numeru
telefonu

Naciśnij klawisz O.

Włączanie lub wyłączanie wyciszenia w trakcie rozmowy

Naciśnij klawisz na klawiaturze.

Przerwanie słuchania połączenia w zestawie
słuchawkowym

Naciśnij klawisz na klawiaturze.

Zmiana aktywnego numeru telefonu

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.Kliknij swój

numer telefonu widoczny w górnej części ekranu. Kliknij
numer telefonu.