BlackBerry Torch 9810 - Skróty: wpisywanie za pomocą ekranowej klawiatury dotykowej

background image

Skróty: wpisywanie za pomocą ekranowej

klawiatury dotykowej

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.W zależności od
wykorzystywanej dotykowej klawiatury ekranowej niektóre skróty mogą nie być dostępne.

Wyświetlanie klawiatury

Wskaż pole tekstowe lub ikonę Pokaż klawiaturę
znajdującą się u dołu ekranu.

Ukrywanie klawiatury

Dotknij górnej części klawiatury i szybko przesuń palec w
dół ekranu.

Wstawianie kropki (.)

Wskaż dwukrotnie klawisz

. Następna litera będzie

duża.

Wstawić znak @ lub kropkę w polu adresu e-mail

Wskaż klawisz

.

Wpisywanie dużej litery

Wskaż klawisz

. Wskaż klawisz żądanej litery.

Podręcznik użytkownika

Wskazówki i skróty

60

background image

Włączanie klawisza CAPS lock

Dotknij i przytrzymaj klawisz

do momentu, gdy

pojawi się na nim symbol zamkniętej kłódki. Aby wyłączyć
funkcję CAPS lock, ponownie wskaż klawisz

.

Wpisywanie symbolu

Wskaż klawisz

. Wskaż klawisz

. Wskaż

symbol.

Wpisywanie znaku akcentowanego

Dotknij i przytrzymaj klawisz żądanej litery. Wskaż znak
akcentowany, który pojawi się na ekranie.

Wpisywanie numeru w polu tekstowym

Wskaż klawisz

. Wskaż klawisz numeryczny.

Wpisywanie numeru w polu numeru

Wskaż klawisz numeryczny. Nie trzeba wskazywać klawisza

ani

.

Włączanie funkcji NUM lock

Dotknij i przytrzymaj klawisz

do momentu, gdy

pojawi się na nim symbol zamkniętej kłódki. Aby wyłączyć
funkcję NUM lock, wskaż klawisz

.

Przesuwanie kursora, aby dokonać edycji tekstu

Dotknij żądany tekst. Smartfon BlackBerry wyświetla ramkę
wokół kursora. Aby przesuwać o jeden znak, dotknij ramki
kursora i przesuń palec.

Zmiana języka wprowadzania tekstu

Jeżeli zainstalowałeś więcej niż jeden język wprowadzania i
korzystasz z pełnej klawiatury, naciśnij klawisz języka.
Wskaż żądany język wprowadzania.