BlackBerry Torch 9810 - Skróty: wyszukiwanie

background image

Skróty: wyszukiwanie

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Wyszukiwanie elementu w smartfonie
BlackBerry

Zacznij pisać na ekranie głównym.

Wyszukiwanie tekstu w wiadomości

Naciśnij klawisz Y

Wyszukiwanie tekstu w pliku lub
załączniku

Naciśnij klawisz F.

Wyszukiwanie tekstu na stronie WWW Naciśnij klawisz F.

Wyszukiwanie tekstu w prezentacji

Naciśnij klawisz F.

Uwaga: Możesz zmienić funkcję, która jest uruchamiana po rozpoczęciu pisania na ekranie głównym.
Aby wyszukać tekst w prezentacji, musi być ona wyświetlona w widoku tekstu lub tekstu i slajdu.
Informacje pokrewne

Zmiana funkcji, która jest uruchamiana po rozpoczęciu pisania na ekranie głównym,

26

Włączanie skrótów w przeglądarce,

177