BlackBerry Torch 9810 - Wskazówki: Znajdowanie aplikacji

background image

Wskazówki: Znajdowanie aplikacji

Wyszukiwanie folderu na ekranie głównym

Niektóre aplikacje znajdują się w folderach na ekranie
głównym. Kliknij folder. Zobaczysz wszystkie aplikacje,
które się w nim znajdują.

Podręcznik użytkownika

Wskazówki i skróty

50

background image

„Odkrywanie” wszystkich ukrytych aplikacji na ekranie
głównym

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

> Pokaż

wszystkie ikony. Aby ponownie wyświetlić aplikację,
zaznacz ją i naciśnij klawisz

> Odkryj ikonę. Jeśli

ikona jest ukryta w innych panelach, można ją odkryć we
wszystkich panelach lub tylko w bieżącym panelu. Jeśli w
menu nie widać opcji Pokaż wszystkie ikony, nie ma
żadnych ukrytych aplikacji.

Wyszukiwanie aplikacji

Na ekranie głównym zacznij wpisywać nazwę aplikacji.

Sprawdzanie, czy aplikacja jest zainstalowana

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Zarządzanie aplikacjami.Jeśli
aplikacja znajduje się na liście, oznacza to, że jest
zainstalowana w smartfonie BlackBerry.