BlackBerry Torch 9810 - Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki

background image

Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę,

zdjęcia, filmy i pliki

Pliki można przechowywać we wbudowanej pamięci multimediów smartfonu BlackBerry lub na karcie multimedialnej.

Sprawdzenie ilość pamięci zajętej przez pliki multimedialne
i dokumenty.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia. Naciśnij
klawisz

> Zużycie pamięci.

Usuń niepotrzebne pliki.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Pliki.
Znajdź i zaznacz plik. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Zmniejsz rozmiar robionych zdjęć i nagrywanych filmów.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat lub kolejno ikony
Multimedia > Kamera wideo. Naciśnij klawisz

>

Opcje. Zmień ustawienia w polach Rozmiar obrazu lub
Format wideo.

Zapisuj pliki na karcie pamięci, a nie w smartfonie.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat lub kolejno ikony
Multimedia > Kamera wideo. Naciśnij klawisz

>

Opcje.W sekcji Pamięć masowa zmień ustawienia w polach
Przechowuj zdjęcia lub Przechowuj wideo.

Podręcznik użytkownika

Wskazówki i skróty

51

background image

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.
Informacje pokrewne

Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie pliku,

144

Zmiana rozmiaru wykonywanych zdjęć,

161

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w smartfonie,

326

Zmiana czasu przechowywania wpisów kalendarza w smartfonie,

199

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji,

264

Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu