BlackBerry Torch 9810 - Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu

background image

zoptymalizowania wydajności smartfonu

Staraj się, aby w smartfonie BlackBerry było zawsze co najmniej 10 MB pamięci dostępnej dla aplikacji. Jeżeli smartfon
zacznie działać wyjątkowo wolno, spróbuj wykonać następujące czynności:

Zamknij wszystkie aplikacje, których nie używasz.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz

do momentu

pojawienia się na ekranie przełącznika aplikacji. Kliknij
ikonę aplikacji. Naciśnij klawisz

> Zamknij lub

Zakończ.

Sprawdź, ile masz wolnej pamięci dla aplikacji.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.

Znajdź i usuń aplikacje i kompozycje, których nie
potrzebujesz.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Zarządzanie aplikacjami. Aby
wyświetlić szczegółowe informacje o wykorzystaniu pamięci
i procesora smartfonu, przesuń palcem po trackpadzie w
lewą lub prawą stronę. Aby usunąć aplikację lub
kompozycję, kliknij daną pozycję. Kliknij przycisk Usuń.

Usuń nieużywane języki.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę
Konfiguracja. Kliknij opcję Języki i metody wprowadzania.

Usuń historię wyszukiwania i wyczyść pamięć podręczną.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka. Naciśnij
klawisz

> Opcje. Przejdź do sekcji Wyczyść dane

przeglądania.

Podręcznik użytkownika

Wskazówki i skróty

52

background image

Usuń wiadomości.

Zaznacz wiadomość. Naciśnij i przytrzymaj klawisz

.

Przesuń palcem w górę lub w dół po trackpadzie. Zwolnij
klawisz

. Naciśnij klawisz

> Usuń

wiadomości.

Inna możliwość: zaznacz datę. Naciśnij klawisz

>

Usuń wcześniejsze.

Skróć czas, przez jaki smartfon przechowuje wiadomości e-
mail i wpisy kalendarza.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości lub
Kalendarz. Naciśnij klawisz

> Opcje.

Wyłącz opcję zapisywania wysłanych wiadomości w
smartfonie.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości. Naciśnij
klawisz

> Opcje > Preferencje e-mail.

Odbieraj tylko początkowe fragmenty długich wiadomości
e-mail i decyduj, czy pobierać resztę.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości. Naciśnij
klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i

działania.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.
Informacje pokrewne

Zmiana czasu przechowywania wpisów kalendarza w smartfonie,

199

Usuwanie języka ze smartfonu,

242