BlackBerry Torch 9810 - Kryteria wyszukiwania wiadomości

background image

Kryteria wyszukiwania wiadomości,

330

Kryteria wyszukiwania wiadomości

Pole

Opis

Przeszukuj wiadomości

Określ, czy chcesz wyszukiwać
wiadomości w smartfonie BlackBerry, czy
wiadomości, które znajdują się w aplikacji
do obsługi poczty elektronicznej w
komputerze.

Nazwa

Określ jeden lub więcej kontaktów lub
adresów e-mail, które smartfon ma
wyszukać w wiadomościach. Aby
poszerzyć wyniki wyszukiwania, można
wpisać część nazwy kontaktu.

Widoczne w

Zmień typ pola adresu, w którym
smartfon ma wyszukać nazwę kontaktu
lub adres e-mail.

Temat

Wprowadź co najmniej jedno słowo, które
smartfon spróbuje znaleźć w temacie
wiadomości.

Wiadomość

Wprowadź co najmniej jedno słowo, które
smartfon spróbuje znaleźć w treści
wiadomości.

Dołącz zaszyfrowane wiadomości

Określ, czy smartfon będzie wyszukiwał
zaszyfrowane wiadomości, zwykłe
wiadomości tekstowe i wiadomości
podpisane cyfrowo.

Usługa

Jeśli smartfon jest powiązany z więcej niż
jednym adresem e-mail, zmień konto e-
mail na takie, w którym smartfon ma
wyszukać wiadomości. Nie wszystkie
konta e-mail obsługują tę funkcję.

Podręcznik użytkownika

Wyszukaj

330

background image

Pole

Opis

Folder

Zmień folder, w którym smartfon ma
wyszukiwać wiadomości.

Pokaż

Zmień stan wiadomości, które smartfon
ma wyszukać.

Wpisz

Zmień typ wiadomości, które smartfon
ma wyszukać.