BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie, modyfikacja lub usunięcie zapisanego wyszukiwania

background image

Wyświetlanie, modyfikacja lub usunięcie zapisanego

wyszukiwania

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Wyszukaj wg > Zaawansowane.

3.

Naciśnij klawisz

.

• Aby wyświetlić listę zapisanych wyników wyszukiwania, kliknij polecenie Przywróć.
• Aby zmienić zapisany wynik wyszukiwania, kliknij polecenie Przywróć. Zaznacz wynik wyszukiwania. Naciśnij

klawisz

> Edytuj ustawienia wyszukiwania. Zmień kryteria wyszukiwania. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Wyszukaj

331

background image

• Aby usunąć zapisany wynik wyszukiwania, kliknij polecenie Przywróć. Zaznacz wynik wyszukiwania. Naciśnij

klawisz

> Usuń wyniki wyszukiwania.