BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie elementu za pomocą wyszukiwania z obsługą głosu

background image

Wyszukiwanie elementu za pomocą wyszukiwania z

obsługą głosu

Zanim zaczniesz: Wyszukiwanie z obsługą głosu może nie być dostępne dla wszystkich języków. Aby wykonać to zadanie,
smartfon BlackBerry musi być połączony z siecią bezprzewodową.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę

.

2.

Kliknij ikonę

.

3.

Wypowiedz wyszukiwany tekst.

Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij dwukrotnie klawisz

.

Informacje pokrewne

Zmiana języka wyszukiwania z obsługą głosu,

329

Podręcznik użytkownika

Wyszukaj

328