BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie elementu

background image

Wyszukiwanie elementu

W smartfonie BlackBerry można wyszukiwać między innymi tematy pomocy, dokumenty, pliki, notatki, zdjęcia i filmy.
Zakres wyszukiwania można zawęzić z poziomu aplikacji lub rozszerzyć o zakres zasoby Internetu. Można także wyświetlić
elementy wybrane z poprzednich wyników wyszukiwania.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę

.

2.

Wpisz wyszukiwany tekst.

Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij dwukrotnie klawisz

.

Informacje pokrewne

Zmiana funkcji, która jest uruchamiana po rozpoczęciu pisania na ekranie głównym,

26