BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie kontaktu

background image

Wyszukiwanie kontaktu

Kontakty możesz wyszukiwać na swojej liście kontaktów lub jeśli Twoje konto korzysta z serwera BlackBerry Enterprise
Server, możesz także szukać kontaktów na firmowej liście kontaktów.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.
• Aby wyszukać kontakt na Twojej liście kontaktów, wpisz całą nazwę kontaktu lub jej część.
• Aby wyszukać kontakt na firmowej liście kontaktów, kliknij opcję Zdalne wyszukiwanie. Wpisz całą nazwę

kontaktu lub jej część. Kliknij przycisk OK.

2.

Zaznacz kontakt.

3.

Naciśnij klawisz

.

• Aby wyświetlić dane kontaktu, kliknij przycisk Pokaż.
• Aby dodać kontakt z firmowej listy kontaktów do Twojej listy kontaktów, kliknij opcję Dodaj do kontaktów.
• Aby dodać wszystkie kontakty z firmowej listy kontaktów do Twojej listy kontaktów, kliknij opcję Dodaj wszystkie

do kontaktów.

• Aby wyświetlić 20 kolejnych wyników wyszukiwania z firmowej listy kontaktów, kliknij opcję Więcej wyników.
• Aby zmniejszyć ilość wyników wyszukiwania według nazwy kontaktu, podświetl nazwę kontaktu. Kliknij opcję

Dołącz.

• Aby usunąć wyniki wyszukiwania po przeszukaniu firmowej listy kontaktów, kliknij opcję Usuń wyniki

wyszukiwania.

• Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie na firmowej liście kontaktów, kliknij opcję Wyszukaj.

Informacje pokrewne

Podręcznik użytkownika

Wyszukaj

332

background image

Zmiana sposobu wyświetlania nazw kontaktów w wynikach zdalnego wyszukiwania,

214