BlackBerry Torch 9810 - Zmiana języka wyszukiwania z obsługą głosu

background image

Zmiana języka wyszukiwania z obsługą głosu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Pisanie i język > Język.

3.

Zmień ustawienie w polu Wyszukiwanie głosowe.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.