BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji wyszukiwania

background image

Zmiana opcji wyszukiwania

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Wyszukaj.
• Aby wyczyścić historię wyszukiwania, kliknij Usuń historię wyszukiwania.
• Aby wyłączyć historię wyszukiwania, usuń zaznaczenie pola Pokazuj historię wyszukiwania.
• Aby wyłączyć podpowiedzi stron WWW, usuń zaznaczenie pola Pokazuj podpowiedzi stron WWW.
• Aby zmienić pojawiające się w wynikach wyszukiwania aplikacje, zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru obok

żądanych aplikacji w sekcjach Źródła danych i Dostawcy rozszerzonych usług.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.