BlackBerry Torch 9810 - Nie można pobrać certyfikatu lub klucza PGP z serwera certyfikatów LDAP

background image

Nie można pobrać certyfikatu lub klucza PGP z

serwera certyfikatów LDAP

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy twoja firma dopuszcza pobieranie certyfikatów lub kluczy PGP z serwera certyfikatów LDAP. Aby uzyskać

więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

• Jeśli został zmieniony typ połączenia, za pomocą którego smartfon BlackBerry łączy się z serwerem certyfikatów LDAP,

spróbuj włączyć domyślny typ połączenia.