BlackBerry Torch 9810 - Zapomniałem kod PIN funkcji Kontrola rodzicielska

background image

Zapomniałem kod PIN funkcji Kontrola rodzicielska

Po ustawieniu kodu PIN funkcji Kontrola rodzicielska nie można go już odzyskać. Aby ustawić kod PIN, należy usunąć
wszystkie dane smartfonu.
Informacje pokrewne

Zmiana ustawień Kontroli rodzicielskiej,

338

Wyłączanie kontroli rodzicielskiej,

339

Usuwanie danych smartfonu, aplikacji innych producentów lub plików na karcie multimedialnej,

337

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

367

background image

Rejestry usług i raporty

diagnostyczne

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i

usuwanie raportu diagnostycznego

Aby pomóc swojemu dostawcy lub administratorowi usług bezprzewodowych w rozwiązaniu problemów z łącznością lub
usługami wiadomości, możesz wygenerować i przesłać raport diagnostyczny.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.

3.

Naciśnij klawisz

> Test diagnostyczny.

• Aby uruchomić tworzenie raportu, naciśnij klawisz

> Uruchom.

• Aby wyświetlić raport diagnostyczny, zaznacz raport. Naciśnij klawisz

> Wyświetl raport.

• Aby wysłać raport diagnostyczny, zaznacz go. Naciśnij klawisz

> Raport e-mail lub Raport PIN.

• Aby usunąć jeden raport lub wszystkie raporty diagnostyczne, zaznacz raport. Naciśnij klawisz

> Usuń lub

Usuń wszystko.

Informacje pokrewne

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego,

370

Akceptowanie, usuwanie i przywracanie

rejestru usług

Korzystając z sieci bezprzewodowej, dostawca usług bezprzewodowych lub administrator może wysłać rejestr usług do
smartfonu BlackBerry, aby dodać do niego dodatkową usługę lub aplikację.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Rejestr usług.

Podręcznik użytkownika