BlackBerry Torch 9810 - Certyfikaty i rejestracja certyfikatu — informacje

background image

Certyfikaty i rejestracja certyfikatu — informacje

Certyfikat jest cyfrowym dokumentem, który łączy tożsamość oraz klucz publiczny podmiotu certyfikatu. Smartfon

BlackBerry obsługuje klucze RSA, RSA

®

, DSA, Diffie-Hellman i ECC.

Jeśli Twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry Enterprise Server obsługującego tę funkcję, możesz pobierać

certyfikaty za pośrednictwem sieci bezprzewodowej korzystając z profilu urzędu certyfikacji dostarczonego przez

administratora. W zależności od organizacji, pobranie pewnych certyfikatów może być konieczne, a w niektórych

przypadkach może następować automatycznie.
Rejestracja w profilu urzędu certyfikacji łączy się z pobraniem nowego certyfikatu do smartfonu i dodaniem go do listy

certyfikatów. Profil urzędu certyfikacji pokazuje stan danego certyfikatu. Jeśli ważność certyfikatu jest bliska wygaśnięciu,

możesz ponownie zarejestrować się w profilu urzędu certyfikacji i pobrać aktualny certyfikat.