BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie adresu e-mail do certyfikatu

background image

Dodawanie adresu e-mail do certyfikatu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty.

3.

Naciśnij klawisz

> Pokaż certyfikaty innych.

4.

Zaznacz certyfikat.

5.

Naciśnij klawisz

> Powiąż adresy.

6.

Naciśnij klawisz

> Dodaj adres.

7.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Kliknij kontakt.
• Kliknij polecenie Użyj raz. Wpisz adres e-mail. Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

8.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.