BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie monitów, które pojawiają się po dodaniu certyfikatu lub klucza PGP do magazynu kluczy

background image

Wyłączanie monitów, które pojawiają się po dodaniu certyfikatu lub

klucza PGP do magazynu kluczy

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

3.

Naciśnij klawisz

> Pobierz certyfikaty lub Pobierz klucze PGP.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

351

background image

4.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby pobrać stan odwołania certyfikatu lub klucza PGP po dodaniu go do magazynu kluczy, w polu Pobierz

informacje o stanie wybierz opcję Tak.

• Aby dodać certyfikat lub klucz PGP do magazynu kluczy i nie pobierać jego stanu odwołania, w polu Pobierz

informacje o stanie wybierz opcję Nie.

• Aby wyłączyć monit o nazwę wyświetlania, usuń zaznaczenie pola wyboru Monituj o etykietę.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Jeśli wyłączysz monit o nazwę, który pojawia się po dodaniu certyfikatu lub klucza PGP, smartfon BlackBerry użyje
podmiotu jako nazwy dla danego certyfikatu lub klucza PGP.