BlackBerry Torch 9810 - Zmiana nazwy wyświetlanej dla certyfikatu lub klucza PGP

background image

Opcje certyfikatów i kluczy PGP
Zmiana nazwy wyświetlanej dla certyfikatu lub klucza PGP

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

3.

Zaznacz certyfikat lub klucz PGP.

4.

Naciśnij klawisz

> Zmień etykietę.

5.

Wpisz nazwę wyświetlaną dla certyfikatu lub klucza PGP.

6.

Kliknij przycisk OK.