BlackBerry Torch 9810 - Importowanie certyfikatu lub klucza PGP zapisanego w smartfonie

background image

Importowanie certyfikatu lub klucza PGP zapisanego w smartfonie

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Multimedia lub ikonę Pliki.

2.

Znajdź i kliknij certyfikat lub klucz PGP.

3.

Wybierz certyfikat lub klucz PGP.

4.

Naciśnij klawisz

> Importuj certyfikat lub Importuj klucz PGP.

• Aby wyświetlić certyfikat lub klucz PGP, zaznacz dany certyfikat lub klucz PGP. Naciśnij klawisz

> Pokaż

certyfikat lub Pokaż klucz PGP.

• Aby zaufać certyfikatowi lub kluczowi PGP, zaznacz dany certyfikat lub klucz PGP. Naciśnij klawisz

>

Zaufaj certyfikatowi lub Zaufaj kluczowi PGP.