BlackBerry Torch 9810 - Pobieranie certyfikatu lub klucza PGP z serwera obsługującego LDAP lub z serwera obsługującego DSML

background image

Podstawowe informacje o certyfikatach i kluczach PGP
Pobieranie certyfikatu lub klucza PGP z serwera obsługującego LDAP lub

z serwera obsługującego DSML

Użytkownicy zarejestrowani na serwerze Serwer PGP Universal nie mogą pobierać kluczy PGP manualnie.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

3.

Naciśnij klawisz

> Pobierz certyfikaty lub Pobierz klucze PGP.

4.

Określ kryteria wyszukiwania.

5.

Naciśnij klawisz

> Wyszukaj.

6.

Kliknij certyfikat.

7.

Kliknij polecenie Dodaj do magazynu kluczy.

Informacje pokrewne

Nie można pobrać certyfikatu lub klucza PGP z serwera certyfikatów LDAP,

367