BlackBerry Torch 9810 - Pobieranie certyfikatu z urzędu certyfikacji

background image

Pobieranie certyfikatu z urzędu certyfikacji

Jeśli administrator udostępnił profil urzędu certyfikacji, możesz zarejestrować się w profilu, by pobrać certyfikat do
smartfonu BlackBerry. Jeśli ważność certyfikatu jest bliska wygaśnięciu, możesz ponownie zarejestrować się w profilu i
pobrać aktualny certyfikat.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę

. W przypadku braku ikony

kliknij ikonę Opcje na ekranie głównym

lub w folderze. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Rejestracja certyfikatu.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

346

background image

2.

Kliknij opcję Zarejestruj lub Zarejestruj ponownie.

3.

Jeżeli to konieczne, wpisz dane, które udostępnił ci administrator.