BlackBerry Torch 9810 - Pobieranie osobistego klucza PGP z serwera PGP Universal Server

background image

Pobieranie osobistego klucza PGP z serwera PGP Universal Server

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > PGP.

3.

Naciśnij klawisz

> Pobierz klucze.