BlackBerry Torch 9810 - Wysyłanie lub usuwanie certyfikatu lub klucza PGP

background image

Wysyłanie lub usuwanie certyfikatu lub klucza PGP

Podczas wysyłania certyfikatu lub klucza PGP smartfon BlackBerry wysyła klucz publiczny, ale nie wysyła odpowiadającego
mu klucza prywatnego.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

3.

Zaznacz certyfikat lub klucz PGP.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

347

background image

• Aby wysłać certyfikat lub klucz PGP, naciśnij klawisz

> Wyślij w wiadomości e-mail lub Wyślij w

wiadomości PIN.

• Aby usunąć certyfikat lub klucz

, naciśnij klawisz PGP > Usuń.