BlackBerry Torch 9810 - Stan zaufania certyfikatów i kluczy PGP — informacje

background image

Stan zaufania certyfikatów i kluczy PGP — informacje

Gdy wyświetlane są szczegóły certyfikatu lub klucza, można też wyświetlić stan zaufania pozycji. W zależności od decyzji

administratora możesz zmienić status zaufania certyfikatu lub klucza PGP.
Certyfikat może być zaufany jawnie (certyfikat sam w sobie jest zaufany), zaufany niejawnie (certyfikat główny w łańcuchu

certyfikatów jest zaufany w smartfonie BlackBerry) lub niezaufany (certyfikat nie jest jawnie zaufany oraz certyfikat główny

w łańcuchu certyfikatów nie jest zaufany lub nie znajduje się w smartfonie).
Stan zaufania klucza PGP może być wyraźny (zaufanie dotyczy samego klucza PGP), domyślny (klucz PGP jest skojarzony z

kluczem prywatnym w urządzeniu) lub też klucz może być niezaufany (stan zaufania klucza PGP nie jest jednoznaczny ani

też klucz ten nie jest skojarzony z żadnym zaufanym kluczem PGP w urządzeniu i nie istnieje łańcuch podpisów cyfrowych

dla tego klucza).
Informacje pokrewne

Zmiana stanu zaufania certyfikatu lub klucza PGP,

350