BlackBerry Torch 9810 - Stany certyfikatów i kluczy PGP