BlackBerry Torch 9810 - Odwołanie certyfikatu lub klucza PGP

background image

Odwołanie certyfikatu lub klucza PGP

Jeśli odwołasz certyfikat lub klucz PGP, zostanie on odwołany tylko w magazynie kluczy twojego smartfonu BlackBerry.
Smartfon nie aktualizuje stanu odwołania w urzędzie certyfikacji, na serwerze CRL ani na serwerze PGP Universal Server.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

3.

Zaznacz certyfikat lub klucz PGP.

4.

Naciśnij klawisz

> Odwołaj > Tak.

5.

Zmień ustawienia w polu Powód.

6.

Kliknij przycisk OK.

Aby anulować wstrzymanie certyfikatu, zaznacz ten certyfikat. Naciśnij klawisz

> Anuluj wstrzymanie.