BlackBerry Torch 9810 - Powody odwołania certyfikatu

background image

Powody odwołania certyfikatu

Powód

Opis

Nieznane

Powód odwołania jest inny niż wcześniej zdefiniowane powody.

Złamanie klucza

Możliwe, że osoba, która nie jest podmiotem klucza, odkryła wartość klucza
prywatnego.

Złamanie urzędu certyfikacji

Możliwe, że ktoś odkrył klucz prywatny wydawcy certyfikatu.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

350

background image

Powód

Opis

Zmiana przynależności

Podmiot certyfikatu nie pracuje już dla danej firmy.

Zastąpiono

Nowy certyfikat zastąpił dotychczasowy certyfikat.

Przerwanie operacji

Podmiotu certyfikatu już nie potrzebuje certyfikatu.

Wstrzymanie certyfikatu

Tymczasowe odwołanie certyfikatu.