BlackBerry Torch 9810 - Powody odwołania klucza PGP

background image

Powody odwołania klucza PGP

Powód

Opis

Nieznane

Powód odwołania jest inny niż wcześniej zdefiniowane powody.

Zastąpiono

Nowy klucz PGP zastępuje dotychczasowy klucz PGP.

Złamanie klucza

Możliwe, że osoba, która nie jest podmiotem klucza, odkryła wartość klucza prywatnego.

Klucz przestarzały

Dany klucz PGP nie jest już używany.

Nieprawidłowy identyfikator
użytkownika

Informacje o użytkowniku klucza PGP są nieprawidłowe.