BlackBerry Torch 9810 - Sprawdzanie stanu odwołania certyfikatu, łańcucha certyfikatów lub klucza PGP

background image

Sprawdzanie stanu odwołania certyfikatu, łańcucha certyfikatów lub

klucza PGP

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

349

background image

3.

Zaznacz certyfikat lub klucz PGP.

4.

Naciśnij klawisz

> Pobierz informacje o stanie lub Pobierz informacje o stanie łańcucha.