BlackBerry Torch 9810 - Wskaźniki stanów certyfikatów, kluczy PGP i profili urzędów certyfikacji

background image

Stany certyfikatów i kluczy PGP
Wskaźniki stanów certyfikatów, kluczy PGP i profili urzędów certyfikacji

Wskaźniki stanów certyfikatów i kluczy PGP

Wskaźnik

Opis

Certyfikat lub klucz PGP ma odpowiadający mu klucz prywatny, który jest przechowywany w
smartfonie BlackBerry lub na karcie inteligentnej.

Łańcuch certyfikatów lub klucz PGP jest zaufany i ważny, a stan odwołania jest dobry.

Stan odwołania jest nieznany lub klucz publiczny jest słaby.

Certyfikat, certyfikat w łańcuchu certyfikatów lub klucz PGP jest niezaufany, odwołany, wygasł,
nie jest ważny lub nie można go zweryfikować.

Wskaźniki stanu profili urzędów certyfikacji

Wskaźnik

Opis

Ważny certyfikat jest powiązany z profilem urzędu certyfikacji.

Pobierany jest nowy certyfikat, ponieważ bieżący certyfikat niebawem straci ważność.

Żądanie rejestracji oczekuje na zaakceptowanie przez urząd certyfikacji.

Trwa oczekiwanie na rejestrację w urzędzie certyfikacji, ponieważ wymagane jest działanie
użytkownika lub rejestracja powinna nastąpić w późniejszym terminie.

Rejestracja w urzędzie certyfikacji jest wymagana i nastąpi automatycznie.