BlackBerry Torch 9810 - Zmiana stanu zaufania certyfikatu lub klucza PGP

background image

Zmiana stanu zaufania certyfikatu lub klucza PGP

Zanim zaczniesz: W zależności od typu certyfikatów dopuszczanych przez administratora być może nie będzie można
ustawić pewnych typów certyfikatów jako zaufane.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

3.

Zaznacz certyfikat lub klucz PGP.

4.

Naciśnij klawisz

> Ufaj lub Nie ufaj.

5.

Jeżeli chcesz ustawić certyfikat z łańcuchem certyfikatów jako zaufany, wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zaufać tylko zaznaczonemu certyfikatowi, kliknij opcję Wybrany certyfikat.
• Aby zaufać zaznaczonemu certyfikatowi i wszystkim innym certyfikatom w łańcuchu, kliknij opcję Cały łańcuch.

Informacje pokrewne

Stan zaufania certyfikatów i kluczy PGP — informacje,

346