BlackBerry Torch 9810 - Czyszczenie pamięci — informacje

background image

Czyszczenie pamięci — informacje

Czyszczenie pamięci służy do usuwania danych newralgicznych z tymczasowej pamięci smartfonu BlackBerry. Dane

newralgiczne to na przykład dane z pamięci podręcznej przeglądarki magazynu kluczy, niezaszyfrowane dane z

wiadomości e-mail, hasła uwierzytelniania LDAP oraz dane pochodzące z wyszukiwania certyfikatów i kluczy.
Gdy czyszczenie pamięci jest włączone, aplikacja czyszczenia pamięci automatycznie usuwa dane newralgiczne w

następujących przypadkach:
• Po włożeniu smartfonu do etui
• Gdy smartfon nie jest używany przez pewien czas
• Podczas synchronizacji smartfonu z komputerem
• Po zmianie godziny lub strefy czasowej w smartfonie
• W przypadku zablokowania smartfonu