BlackBerry Torch 9810 - Włączanie czyszczenia pamięci

background image

Włączanie czyszczenia pamięci

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Czyszczenie pamięci.

3.

Zaznacz pole wyboru Włącz.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.